فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۱۲۱ تا ۱۲۸ از ۱۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
نشریه بیناب 1398 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
فصلنامه بینات 1735-2703 پاییز و زمستان 1399 موسسه معارف اسلامی امام رضا
فصلنامه بیهوشی و درد 2228-6659 زمستان 1398 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 بهار 1400 انجمن بیوتکنولوژی ایران
مجله بیولوژی کاربردی 2538-3434 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله بیومکانیک ورزشی 2476-4906 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
|
  • گاهنامه
    صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
    مدیر مسئول: دکتر وحید یامین پور
    سردبیر: سید حسین شهرستانی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال