فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۱۲۱ تا ۱۲۳ از ۱۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه منابع انسانی ناجا 2008-904x پاییز 1399 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
مجله نظارت و بازرسی 2383-4463 پاییز 1399 بازرسی کل ناجا
نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X بهار و تابستان 1399 دانشگاه یزد
|
 • pISSN: 2383-4463
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بازرسی کل ناجا
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نوری نژاد
  سردبیر: دکتر سید محمد اعرابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال