فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۲۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو فصلنامه سازه و فولاد 1735-515x پاییز و زمستان 1398 انجمن سازه های فولادی ایران
نشریه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق 2322-3146 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی سهند
نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران 2322-5882 بهار 1399 انجمن برق آبی ایران
فصلنامه سرامیک ایران 1735-3351 بهار 1399 انجمن سرامیک ایران
نشریه سوخت و احتراق 2008-3629 زمستان 1398 انجمن سوخت و احتراق ایران
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه صنایع 1560-5221 تابستان 1392 دانشگاه صنعتی شریف
فصلنامه صنایع الکترونیک 1683-0857 بهار 1399 صنایع الکترونیک ایران
فصلنامه صنعت لاستیک ایران 1563-0633 بهار 1399 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
نشریه صنعت و دانشگاه پاییز و زمستان 1397 انجمن جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
مجله صوت و ارتعاش 2383-1839 پاییز و زمستان 1398 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
مجله طب دریا 6051-2076 بهار 1399 مرکز تحقیقات طب دریا
نشریه عصر برق 3828-2588 تابستان 1398 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
فصلنامه علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 زمستان 1398 انجمن سرامیک ایران
نشریه علوم رایانشی پاییز 1398 انجمن انفورماتیک ایران
دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 خرداد و شهریور 1399 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X پاییز و زمستان 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران
فصلنامه علوم و فناوری دریا 1735-5346 بهار 1399 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
نشریه علوم و فناوری رنگ 1735-8779 تابستان 1399 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
|
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال