فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۲۹۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله رایانش نرم و فناوری اطلاعات 2383-1006 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فصلنامه رشد فناوری 1735-5486 پاییز 1399 جهاد دانشگاهی
ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز شهریور 1399 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 تابستان 1399 دانشگاه یزد
نشریه روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 پاییز 1399 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران 2588-6886 پاییز 1398 دکتر روزبه دبیری
فصلنامه ریخته گری 1028-3897 پاییز و زمستان 1398 جامعه ریخته گران ایران
مجله زمین ساخت 2676-4512 زمستان 1399 دانشگاه بیرجند
نشریه زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 زمستان 1398 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
فصلنامه زنگ تابستان 1398 انجمن خوردگی ایران
دو فصلنامه سازه و فولاد 1735-515x پاییز و زمستان 1398 انجمن سازه های فولادی ایران
نشریه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق 2322-3146 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه صنعتی سهند
نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران 2322-5882 تابستان 1399 انجمن برق آبی ایران
فصلنامه سرامیک ایران 1735-3351 تابستان 1399 انجمن سرامیک ایران
نشریه سوخت و احتراق 2008-3629 زمستان 1398 انجمن سوخت و احتراق ایران
مجله شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
نشریه شهر تاب آور بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه صنایع 1560-5221 تابستان 1392 دانشگاه صنعتی شریف
|
 • pISSN: 1735-5486 eISSN: 1735-5664
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: مهندس حبیب الله اصغری
  سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز 1399)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (زمستان 1399)
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال