فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه پیام نور

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Asian Journal Of Health Psychology 2588-4204 Autumn 2017-Winter 2018 موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
Control and Optimization in Applied Mathematics 2383-3130 Autumn-Winter 2017 دانشگاه پیام نور
Distance Education Spring 2019 دانشگاه پیام نور
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
اسلام، سیاست و ساختار بین الملل تابستان 1389 دانشگاه پیام نور
اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
بررسی های حقوق بین الملل بهار 1391 دانشگاه پیام نور
برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 2345-6523 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های ادبی و بلاغی 2322-3979 بهار 1397 دانشگاه پیام نور
پژوهش های بوم شناسی شهری 2538-3930 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 2228-5954 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های مالیه اسلامی پاییز و زمستان 1393 دانشگاه پیام نور
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 2345-5551 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران 2345-2390 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن 2322-3804 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی 2383-4161 بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
پیام نور تابستان 1389 دانشگاه پیام نور
|
 • pISSN: 2588-4204
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی، دکتر احمد علیپور
  سردبیر: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Autumn 2017-Winter 2018)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر نازیلا خطیب زنجانی
  سردبیر: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Spring 2019)
 • فصلنامه علوم اسلامی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دانشگاه پیام نور
  سردبیر: دکتر عابدین مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (تابستان 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال