فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مالی

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فصلنامه بورس اوراق بهادار 5431-2228 بهار 1399 سازمان بورس و اوراق بهادار
نشریه تحقیقات مالی 1024-8153 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات مالی اسلامی 2251-8290 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق
نشریه تحلیل مالی 2588-6193 زمستان 1397 دکتر رضا داغانی
فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی 2645-4637 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه دانش سرمایه گذاری 2322-5777 تابستان 1399 انجمن مهندسی مالی ایران
فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله راهبرد مدیریت مالی 2345-3214 پاییز 1399 دانشگاه الزهرا
مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
نشریه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی 3569-2588 زمستان 1397 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2251-9165 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال