فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی معدن

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Winter-Spring 2021 دانشگاه تهران
Journal of Mining and Environement 2251-8592 Summer 2021 دانشگاه صنعتی شاهرود
فصلنامه امیرکبیر 1015-0951 پاییز و زمستان 1387 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 پاییز 1400 دانشگاه یزد
نشریه زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 زمستان 1398 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
فصلنامه مهندسی معدن 1735-7616 پاییز 1400 انجمن مهندسی معدن ایران
نشریه مهندسی منابع معدنی 2538-5143 پاییز 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
|
 • pISSN: 1735-7616 eISSN: 2676-4482
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی معدن ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی ایران نژاد
  سردبیر: دکتر محمود عبدالهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (پاییز 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال