به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آب و خاک

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Soil Science Society of Iran Summer 2022 دانشگاه صنعتی اصفهان
Journal of Water Harvesting Research 2476-6976 Summer and Autumn 2022 دانشگاه بیرجند
Water Productivity Journal 2717-3062 Winter 2023 شرکت تولیدی صنعتی ورسک اتصال
Journal of Water Sciences Research 2251-7405 2013 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نشریه آب و توسعه پایدار 2423-5474 بهار 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و خاک 2008-4757 امرداد و شهریور 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله آبخوان و قنات 2588-3852 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه بیرجند
مجله آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 امرداد و شهریور 1402 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مجله پژوهش آب ایران 2008-1235 تابستان 1402 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 زمستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 فروردین و اردیبهشت 1402 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 بهار 1402 موسسه تحقیقات خاک و آب
مجله تحقیقات آب و خاک ایران 2008-479X امرداد 1402 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 2476-4000 زمستان 1401 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نشریه تحقیقات کاربردی خاک 2423-7116 زمستان 1398 دانشگاه ارومیه
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه دانش آب و خاک 2008-5133 پاییز 1402 دانشگاه تبریز
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
مجله زیست شناسی خاک 2345-2536 پاییز و زمستان 1401 موسسه تحقیقات خاک و آب
نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 2476-3594 بهار 1402 دانشگاه صنعتی اصفهان
|
 • pISSN: 2251-7405
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا پیرستانی
  سردبیر: دکتر محمود شفاعی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2013)
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نصراصفهانی
  سردبیر: دکتر سید حسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال