به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم دام

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 Winter 2023 دکتر سید موسی حسینی
Journal of Livestock Science and Technology 2322-3553 Dec 2022 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Podoces 1735-6725 2021
Poultry Science Journal 2345-6604 Summer -Autumn 2022 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 زمستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشریه پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه پژوهش های علوم دامی 2008-5125 پاییز 1401 دانشگاه تبریز
نشریه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 زمستان 1401 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 2008-3106 زمستان 1401 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 2252-0872 زمستان 1401 دانشگاه گیلان
مجله تحقیقات دام و طیور 2322-1747 1396 دانشگاه بیرجند
مجله تولیدات دامی 2009-6776 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله دانش و پژوهش علوم دامی 2228-7671 تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 زمستان 1401 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (موسسه تحقیقات علوم دامی کشور)
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 زمستان 1401 دانشگاه تهران
نشریه علوم و فنون زنبور عسل ایران 2476-6666 پاییز و زمستان 1400 انجمن علمی زنبور عسل ایران
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2322-3553 eISSN: 2322-374X
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر امید دیانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Dec 2022)
 • pISSN: 1735-6725
  سالنامه به زبان انگلیسی
  مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 1 (2021)
 • pISSN: 2345-6604 eISSN: 2345-6566
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر محمود شمس شرق
  سردبیر: دکتر بهروز دستار
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer -Autumn 2022)
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1401)
 • pISSN: 1019-9632
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (موسسه تحقیقات علوم دامی کشور)
  مدیر مسئول: دکتر سعید اسماعیل خانیان
  سردبیر: دکتر محمود وطن خواه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 137 (زمستان 1401)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال