فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه منابع طبیعی

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
مجله تغذیه گیاهان باغی 2645-4076 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شاهد
نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2383-2657 پاییز 1398 دانشگاه تربت حیدریه
فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2676-7082 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
نشریه علوم سبزی ها 2676-4814 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ایلام
مجله علوم و فناوری پسته 2538-3094 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
نشریه علوم و فنون منابع طبیعی بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال