فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ۱۵ خرداد تابستان و پاییز 1398 حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی
فصلنامه باستان پژوه زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
دو فصلنامه تاریخ شفاهی پاییز و زمستان 1397 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه تاریخ معاصر ایران پاییز 1391 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
ماهنامه ره آورد گیل خرداد و تیر 1399 هوشنگ عباسی
ماهنامه زمانه 1394 کانون اندیشه جوان
ماهنامه فردوسی 1735-3483 فروردین 1389
ماهنامه فرهنگ اسلامی آذر 1399 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
دو ماهنامه گزارش میراث پاییز و زمستان 1397 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
نشریه میراث شهاب 1029-4783 زمستان 1398 دکتر سید محمود مرعشی نجفی
نشریه میراث علمی اسلام و ایران 2322-3669 بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
نشریه نامه ایران و اسلام زمستان 1391 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه نامه تاریخ پژوهان بهار 1390 انجمن تاریخ پژوهان
فصلنامه یاد بهار و تابستان 1398 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
|
  • ماهنامه اندیشه, تاریخ و فرهنگ
    صاحب امتیاز: کانون اندیشه جوان
    مدیر مسئول: علیرضا نادعلی
    سردبیر: مهدی جمالی فر
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130-131 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال