فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ف)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۱۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فا خرداد 1385 محمدعلی جلالی
فارابی 3126-1022 تابستان 1396 بنیاد سینمایی فارابی
فرآوری و نگهداری مواد غذایی 2423-3544 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرآیند تابستان 1393 دانشگاه صنعتی شریف
فرآیند 2008-0344 بهار 1393 انجمن معلمان فیزیک اصفهان
فرآیند مدیریت و توسعه 1735-0719 پاییز 1397 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
فرآیند نو 1735-6466 پاییز 1396 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
فرآیند و کارکرد گیاهی 2322-2727 خرداد و تیر 1398 انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 2423-3226 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
فرانما 2588-5022 پاییز 1397 بنیاد ایرانشناسی
فردوسی 1735-3483 فروردین 1389
فرزانه 4381-1023 زمستان 86 - بهار 1387 معصومه ابتکار
فرماندهی و کنترل پاییز 1397 انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران
فره 1735-8264 پاییز و زمستان 1389 محمدجواد کاس نژاد
فرهنگ آموزش 1388 موسسه فرهنگی آرمان رشد
فرهنگ اسلامی بهار 1397 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
فرهنگ اصفهان پاییز و زمستان 1387 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
فرهنگ اندیشه 0255-1735 تابستان و پاییز 1386 موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
فرهنگ ایثار و شهادت خرداد 1398 موسسه ساری رسانا پارس
فرهنگ ایلام پاییز و زمستان 1397 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام
|
 • ماهنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدعلی جلالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (خرداد 1385)
 • فصلنامه علمی, تخصصی, مهندسی شیمی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر داوود رشتچیان
  سردبیر: مرتضی محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (تابستان 1393)
 • pISSN: 2008-0344
  فصلنامه فیزیک
  صاحب امتیاز: انجمن معلمان فیزیک اصفهان
  مدیر مسئول: عباس دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1393)
 • pISSN: 1735-0719
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر فرج الله رهنوردآهن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-6466
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد رضایی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا مقدسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (پاییز 1396)
 • pISSN: 2423-3226 eISSN: 2423-3234
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
  مدیر مسئول: دکتر کامران امینی
  سردبیر: دکتر علی شکوه فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1398)
 • pISSN: 2588-5022
  فصلنامه حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حامد فروزان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-3483
  ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, سیاسی, ادبی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد کرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (فروردین 1389)
 • pISSN: 4381-1023
  فصلنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: معصومه ابتکار
  سردبیر: فریبا ابتهاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (زمستان 86 - بهار 1387)
 • pISSN: 1735-8264
  فصلنامه فرهنگی تخصصی باستان شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدجواد کاس نژاد
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14-15 (پاییز و زمستان 1389)
 • فصلنامه آموزشی , پژوهشی , تحلیلی , خبری و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی آرمان رشد
  مدیر مسئول: امیر نوید
  سردبیر: فرشته نوید
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12-13 (1388)
 • pISSN: 0255-1735
  فصلنامه تخصصی در حوزه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
  مدیر مسئول: دکتر قربان بهزادیان نژاد
  سردبیر: دکتر عباس منوچهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22-23 (تابستان و پاییز 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال