فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماشین 1024-4359 فروردین 1399 سیدفخرالدین شبیری
ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 پاییز و زمستان 1398 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
ماشین های کشاورزی 2228-6829 نیمسال دوم 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
ماما 2252-0295 اردیبهشت 1392 پگاه عبادی
ماهور 1561-1469 پاییز 1398 موسسه فرهنگی، هنری ماهور
مبانی نظری هنرهای تجسمی 2538-5666 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
مبدا نقش اسفند 1391 مجید خسروی
مبدل گرمایی 1735-7969 اسفند 1398 مهندس خشایار شکیبی
مبلغان بهمن و اسفند 1398 اداره کل فرهنگ، هنر و رسانه حوزه های علمیه
متافیزیک 2008-8086 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
متن پژوهی ادبی 1735-1170 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
مجلس و راهبرد 2322-1860 زمستان 1398 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مجله اقتصادی خرداد و تیر 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 2008-2487 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علمی پزشکی جندی شاپور 2252-052x آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله علوم آماری 1735-8183 بهار و تابستان 1399 انجمن آمار ایران
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 بهار 1387 دکتر نعمت الله ریاضی
|
 • pISSN: 2252-0295
  ماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: پگاه عبادی
  سردبیر: دکتر پریماه عبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (اردیبهشت 1392)
 • pISSN: 1561-1469
  فصلنامه موسیقی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، هنری ماهور
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد موسوی
  سردبیر: دکتر ساسان فاطمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (پاییز 1398)
 • ماهنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: اداره کل فرهنگ، هنر و رسانه حوزه های علمیه
  مدیر مسئول: محمدحسن نبوی
  سردبیر: علیرضا زنگوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 248 (بهمن و اسفند 1398)
 • pISSN: 1735-1170 eISSN: 2476-6186
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر عباسعلی وفایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2322-1860
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم جلالی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال