فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۵۲۱ تا ۵۳۴ از ۵۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه میثاق با کوثر پاییز 1397 موسسه خیریه الزهرا
ماهنامه میثاق مدیران تیر 1389 علی مقصود
نشریه میراث شهاب 1029-4783 زمستان 1398 دکتر سید محمود مرعشی نجفی
مجله میراث طاها بهار و تابستان 1399 موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس
نشریه میراث علمی اسلام و ایران 2322-3669 بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
نشریه میراث و گردشگری 2008-871x اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
فصلنامه میرداماد 2588-5243 زمستان 1399 موسسه فرهنگی هنری میرداماد گرگان
ماهنامه میقات خرداد 1391 کمیته امداد امام خمینی
نشریه میقات الحج 1396 پژوهشکده حج و زیارت
فصلنامه میقات حج 2538-1741 پاییز 1399 پژوهشکده حج و زیارت
دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
مجله میکروب شناسی مواد غذایی 2345-539x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 2251-8851 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 پاییز 1398 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
|
 • pISSN: 2588-5243
  فصلنامه حوزه علوم انسانی - مطالعات فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری میرداماد گرگان
  مدیر مسئول و سردبیر: احمد خواجه نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (زمستان 1399)
 • دوفصلنامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی به زبان عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی قاضی عسکر
  سردبیر: محمدعلی مقدادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (1396)
 • pISSN: 2538-1741
  فصلنامه علمی-ترویجی حوزوی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی قاضی عسکر
  سردبیر: دکتر سید مهدی علیزاده موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 113 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال