به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم تربیتی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های برنامه درسی 2251-6794 بهار و تابستان 1402 دانشگاه شیراز
نشریه پژوهش های برنامه ریزی درسی و آموزشی 2251-7758 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
نشریه پژوهش های تربیتی 1024-3402 پاییز و زمستان 1401 دانشگاه خوارزمی
مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی 2008-2436 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری 2251-7642 بهار و تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های نوین در آموزش و پرورش 2717-4530 بهار 1403 مرکز بین المللی آموزش و گسترش تولید علم
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 1021-5107 زمستان 1402 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی 1735-0999 بهار و تابستان 1402 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
پژوهشنامه تربیتی 1735-7659 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
پژوهشنامه سبک زندگی 2476-3101 پاییز و زمستان 1401 دکتر محمدتقی فعالی
نشریه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره 2783-154X بهار و تابستان 1402 دانشگاه فرهنگیان
نشریه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی زمستان 1402 دکتر علی جباری ظهیرآبادی
نشریه تاملات اخلاقی 2676-4810 Winter 2023 دانشگاه زنجان
نشریه تامین مالی آموزش عالی تابستان 1398 دکتر اکبر فرجی ارمکی
نشریه تحقیقات مدیریت آموزشی 2008-6458 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
نشریه تدریس پژوهی 2476-5686 زمستان 1402 دانشگاه کردستان
نشریه تربیت اسلامی 1735-4536 بهار 1403 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه تعالی مشاوره و روان درمانی 2583-2799 زمستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فصلنامه تعلیم و تربیت 4133-1017 زمستان 1402 وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
نشریه تعلیم و تربیت استثنایی 1727-3145 بهمن و اسفند 1402 سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
|
  • pISSN: 1735-4536 eISSN: 2588-4611
    فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
    صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
    سردبیر: دکتر سعید بهشتی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (بهار 1403)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال