فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف آ)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های قرآن و عترت 2676-752X بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله آموزه های قرآنی 2251-9378 بهار و تابستان 1400 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نشریه آموزه های نوین کلامی 2676-4466 بهار و تابستان 1398 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
نشریه آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 1027-2704 تابستان 1399 انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران
هفته نامه آوای سبز علیرضا آرام
فصلنامه آویژه 2142-1735 تابستان 1390 انجمن طبیعت ایران
ماهنامه بین المللی آوین 1386 دکتر سید ضیاءالدین هاجری
نشریه آینده پژوهی ایران 2423-6365 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
نشریه آینده پژوهی دفاعی 2588-428X پاییز 1399 دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
ماهنامه آینده روشن دی 1396 نگار جباری فر
ماهنامه آینه بهمن و اسفند 1387 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
نشریه آینه پژوهش 1023-7992 بهمن و اسفند 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
ماهنامه آینه خیال بهمن و اسفند 1388 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه آینه دامپزشکی تابستان 1391 دکتر محمدمهدی صالحی
فصلنامه آینه معرفت 2251-8010 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
مجله آینه میراث 1561-9400 پاییز و زمستان 1399 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
فصلنامه آینه هنر آبان 1391 جامعه اسلامی هنرمندان
فصلنامه آیین پژوهش 2423-6551 بهار و تابستان 1394 دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
|
 • هفته نامه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, ورزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علیرضا آرام
 • pISSN: 2142-1735
  فصلنامه آموزشی, هنری, علمی, فرهنگی در زمینه محیط زیست
  صاحب امتیاز: انجمن طبیعت ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: اکرم ثابت جو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1390)
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی, ادبیات داستانی
  صاحب امتیاز: دکتر سید ضیاءالدین هاجری
  مدیر مسئول: دکتر فریدون عبدلی فرد
  سردبیر: احمد وکیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (1386)
 • pISSN: 2588-428X eISSN: 2645-7172
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ولی وندزمانی
  سردبیر: دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال