فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه افق تبلیغ بهار 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی 2228-6438 تابستان 1400 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فصلنامه افق دانش 1735-1855 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
نشریه افق های نو در فقه سیاسی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه افق های نوین در شیمی بهار 1400 نگین شیخی
ماهنامه اقتصاد آسیا 2538-1776 مهر 1400 مهندس حمیدرضا شوشتریان
فصلنامه اقتصاد اسلامی 1735-3262 تابستان 1400 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دو ماهنامه اقتصاد انرژی 1133-1563 آذر و دی 1397 انجمن اقتصاد انرژی ایران
ماهنامه اقتصاد ایران 1562-3890 تیر 1395 دکتر حیدر پوریان
دوماهنامه اقتصاد پنهان 2008-6210 زمستان 1399 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نشریه اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 بهار و تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
نشریه اقتصاد دفاع 2538-2454 بهار 1400 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
ماهنامه اقتصاد دیجیتال 1735-4412 مرداد 1400 مهندس علیرضا خدایی
مجله اقتصاد زنان مهر و آبان 1396 اشرف گرامی زادگان
ماهنامه اقتصاد سبز شهریور 1400 مهندس محمدرضا جمشیدی
فصلنامه اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه زمستان 1386 و بهار 1387 موسسه مطالعات دین و اقتصاد
نشریه اقتصاد شهری 2588-4867 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی 2322-2131 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
|
 • فصلنامه الهیات و معارف اسلامی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سعید روستا آزاد
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر علی اکبر مومنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-3262
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر سید عباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (تابستان 1400)
 • pISSN: 2538-2454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر سید شمس الدین حسینی
  سردبیر: دکتر محمدرضا فرزین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (بهار 1400)
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال