فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۱۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اطلاعات مرغداری تیر 1389 مهندس علی حسینی
اعتیاد پاییز 1388
اعتیاد پژوهی 2008-4307 تابستان 1398 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
اعلام و اطفاء حریق 1726-9431 مهر 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
افق بیمه آبان و آذر 1397 پژوهشکده بیمه
افق توسعه آموزش علوم پزشکی 2228-6438 زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
افق دانش 1735-1855 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد) 2228-7787 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
اقتصاد آسیا 2538-1776 مهر 1398 مهندس حمیدرضا شوشتریان
اقتصاد اسلامی 1735-3262 پاییز 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اقتصاد انرژی 1133-1563 آذر و دی 1397 انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد ایران 1562-3890 تیر 1395 دکتر حیدر پوریان
اقتصاد پنهان بهار 1398 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد تطبیقی 2383-0565 بهار و تابستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
اقتصاد زنان مهر و آبان 1396 اشرف گرامی زادگان
اقتصاد سبز آبان 1398 مهندس محمدرضا جمشیدی
اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه زمستان 1386 و بهار 1387 موسسه غیر انتفاعی مطالعه دین و اقتصاد
|
 • pISSN: 2008-4307 eISSN: 6535-2423
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محمود مینویی
  سردبیر: دکتر حسن احدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1726-9431
  ماهنامه خبری ,تحلیلی, اطلاع رسانی آموزشی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (مهر 1398)
 • pISSN: 2538-1776
  ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس حمیدرضا شوشتریان
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 567 (مهر 1398)
 • pISSN: 1735-3262
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عباس عرب مازار، دکتر سیدعباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (پاییز 1398)
 • دوماهنامه
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فرهانیان مقدم، دکتر محمودرضا گلشن پژوه
  سردبیر: دکتر عبدالله هندیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 26 (بهار 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال