فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه اطلاعات علمی 1023-9502 فروردین 1390 شرکت ایران چاپ
ماهنامه اطلاعات مرغداری تیر 1389 مهندس علی حسینی
فصلنامه اعتیاد پاییز 1388
فصلنامه اعتیاد پژوهی 2008-4307 بهار 1399 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
ماهنامه اعلام و اطفاء حریق 1726-9431 خرداد 1399 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه افق بیمه آبان و آذر 1397 پژوهشکده بیمه
دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی 2228-6438 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فصلنامه افق دانش 1735-1855 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
نشریه افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد) 2228-7787 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
ماهنامه اقتصاد آسیا 2538-1776 اردیبهشت 1399 مهندس حمیدرضا شوشتریان
فصلنامه اقتصاد اسلامی 1735-3262 بهار 1399 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دو ماهنامه اقتصاد انرژی 1133-1563 آذر و دی 1397 انجمن اقتصاد انرژی ایران
ماهنامه اقتصاد ایران 1562-3890 تیر 1395 دکتر حیدر پوریان
دوماهنامه اقتصاد پنهان 2008-6210 پاییز 1398 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
نشریه اقتصاد پولی، مالی 2251-8452 بهار وتابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مجله اقتصاد زنان مهر و آبان 1396 اشرف گرامی زادگان
ماهنامه اقتصاد سبز خرداد 1399 مهندس محمدرضا جمشیدی
فصلنامه اقتصاد سیاسی 1387 دفتر پژوهش های فرهنگی
فصلنامه اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه زمستان 1386 و بهار 1387 موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد
|
 • pISSN: 2008-4307 eISSN: 6535-2423
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
  مدیر مسئول: دکتر محمود مینویی
  سردبیر: دکتر حسن احدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-3262
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر سید عباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (بهار 1399)
 • فصلنامه علوم انسانی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود عبدالله زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال