فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مطالعات آسیای جنوب غربی 2676-5330 بهار 1399 دکتر محمدتقی آذرشب
فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 2322-3766 بهار 1400 دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
فصلنامه مطالعات آینده پژوهی بهار 1393 سازمان بسیج اساتید استان مازندران
نشریه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین 2476-714X بهار و تابستان 1400 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی 2008-5834 زمستان 1399 دانشگاه معارف اسلامی
نشریه مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بهار 1400 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی 2008-0867 بهار و تابستان 1400 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام بهار 1400 موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
نشریه مطالعات بیداری اسلامی 2322-5645 بهار 1400 سازمان بسیج اساتید
فصلنامه مطالعات بین المللی 1735-2045 بهار 1400 دکتر مهدی ذاکریان
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 4621-2423 بهار 1400 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
نشریه مطالعات تحول در علوم انسانی بهار و تابستان 1396 سازمان بسیج اساتید
فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی تابستان 1400 مرکز مطالعات و پژوهش های امنیتی ساحفا ناجا
فصلنامه مطالعات خاورمیانه 1560-1986 تابستان 1399 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
فصلنامه مطالعات خلیج فارس 2383-0220 تابستان 1399 بنیاد ایرانشناسی
نشریه مطالعات دفاع مقدس 2588-3674 بهار 1400 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر 2538-6328 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک 2008-4897 تابستان 1400 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
فصلنامه مطالعات راهبردی 1735-0727 بهار 1400 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج 1735-501X تابستان 1400 دانشگاه جامع امام حسین
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال