فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم سیاسی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۰۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پاییز و زمستان 1396 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی 2008-0867 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام پاییز 1399 موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
نشریه مطالعات بیداری اسلامی 2322-5645 پاییز و زمستان 1399 سازمان بسیج اساتید
فصلنامه مطالعات بین المللی 1735-2045 پاییز 1399 دکتر مهدی ذاکریان
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 4621-2423 پاییز 1399 دانشگاه عالی دفاع ملی
نشریه مطالعات تحول در علوم انسانی بهار و تابستان 1396 سازمان بسیج اساتید
فصلنامه مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی زمستان 1399 مرکز مطالعات و پژوهش های امنیتی ساحفا ناجا
فصلنامه مطالعات خاورمیانه 1560-1986 تابستان 1399 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
فصلنامه مطالعات خلیج فارس 2383-0220 بهار 1399 بنیاد ایرانشناسی
نشریه مطالعات دفاع مقدس 2588-3674 زمستان 1399 دانشگاه عالی دفاع ملی
نشریه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر 2538-6328 بهار و تابستان 1399 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) (مرکز مطالعات، تدوین و انتقال تجارب رزمی دفاع مقدس و نبردهای معاصر)
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک 2008-4897 بهار 1400 دانشگاه عالی دفاع ملی
فصلنامه مطالعات راهبردی 1735-0727 پاییز 1399 پژوهشکده مطالعات راهبردی
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج 1735-501X بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام پاییز 1399 موسسه مطالعات اندیشه سازان نور
فصلنامه مطالعات روابط بین الملل 2423-4974 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نشریه مطالعات سیاست خارجی تهران بهار 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
دوفصلنامه مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام 2252-0929 زمستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال