فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ط)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
طاق آذر و دی 1393 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
طب اعتیاد 2345-2285 بهار و تابستان 1395 دکتر حامد اختیاری
طب انتظامی 2228-6241 تابستان 1398 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
طب اورژانس ایران 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طب پیشگیری 2423-429x بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
طب توانبخشی 2251-8401 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طب جانباز 2008-2630 بهار 1398 پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
طب جنوب 1735-6954 مرداد و شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
طب در ورزش تابستان 1397 فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
طب سنتی 1396 دکتر احمد کریمی
طب سنتی اسلام و ایران 2008-8574 بهار 1398 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
طب مکمل 2228-5091 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اراک
طب نظامی 1735-1537 مرداد و شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
طب و تزکیه 1608-2397 بهار 1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
طب ورزشی 9317-2008 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
طب کار 2251-7189 پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
طبیب مردم 4211-1684 آبان و آذر 1385 دکتر فرهاد تیمورزاده
طبیعت ایران 2538-4880 مرداد و شهریور 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
طبیعت گردی اسفند 1390 نادر برزگر
طبیعت گردی و گردشگری مرداد و شهریور 1396 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
|
 • ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
  مدیر مسئول: مهندس محمدرضا رئیسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89-90 (آذر و دی 1393)
 • pISSN: 2228-6241 eISSN: 3483-2383
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
  مدیر مسئول: محمدرضا حسینی آباجلو
  سردبیر: دکتر هادی شیرزاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2251-8401 eISSN: 2252-0414
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمد قاسمی برومند
  سردبیر: دکتر خسرو خادمی کلانتری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-2630
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر رحمت الله حافظی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1398)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر احمد کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (1396)
 • pISSN: 2228-5091
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اراک
  مدیر مسئول: دکتر محبوبه خورسندی
  سردبیر: دکتر کتایون وکیلیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1398)
 • pISSN: 9317-2008
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی
  سردبیر: دکتر محمدحسین علیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2251-7189 eISSN: 2251-8274
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر سیدجلیل میرمحمدی
  سردبیر: دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • pISSN: 4211-1684
  ماهنامه پزشکی, پیراپزشکی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فرهاد تیمورزاده
  سردبیر: دکتر سیدمحمدرضا سیداحمدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (آبان و آذر 1385)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال