فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم قرآن و حدیث

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پرتو وحی 2476-3284 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مفید قم
فصلنامه پژوهش دینی 1735-2770 پاییز و زمستان 1399 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران، دکتر عباس همامی
مجله پژوهش علوم انسانی 2008-1162 بهار و تابستان 1394 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش نامه تاویلات قرآنی 2676-7384 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی آمل)
پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی پاییز و زمستان 1399 جامعه المصطفی العالمیه
پژوهش نامه ی علوی 2383-0859 پاییز و زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی زمستان 1397 دانشگاه شهرکرد
پژوهش نامه قرآن و حدیث 2008-0417 پاییز و زمستان 1399 انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهش نامه معارف حسینی 2538-6417 بهار 1400 دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی 2345-2234 تابستان 1399 دانشگاه اراک
فصلنامه پژوهش های اصولی پاییز 1399 آیت الله دکتر صادق آملی لاریجانی
مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی 2476-4191 بهار و تابستان 1399 دانشگاه قم
مجله پژوهش های رجالی 1398 دکتر سید علی شبیری زنجانی
دو فصلنامه پژوهش های زبان شناختی قرآن 2423-3889 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
نشریه پژوهش های عقلی نوین پاییز و زمستان 1399 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجله پژوهش های قرآن و حدیث 2008_9430 بهار و تابستان 1398 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
فصلنامه پژوهش های قرآنی 2251-9815 تابستان 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی
فصلنامه پژوهش های مهدوی 2423-7655 پاییز 1399 موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه 1735-8051 تابستان 1399 بنیاد بین المللی نهج البلاغه
مجله پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت بهار و تابستان 1399 حجت الاسلام دکتر علی غضنفری
|
 • سالنامه معارف دینی به زبان عربی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سید علی شبیری زنجانی
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (1398)
 • pISSN: 2423-7655
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
  مدیر مسئول: سید مسعود پورسیدآقایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر نصرت الله آیتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال