فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه نقش آفرینان اردیبهشت 1390 شکوه جیرودی
فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 بهار 1400 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه نقش و فرش پاییز و زمستان 1390 مهندس شیرین صوراسرافیل
ماهنامه نقشه برداری 1029-5259 آذر 1394 سازمان نقشه برداری کشور
فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 Feb-Mar 2020 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
ماهنامه نقطه سرخط مهر 1383 ابومحمد مرتضوی
نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بیرجند
ماهنامه نگاشته نیمه تیر الی نیمه مرداد 1397 سحر قنبری
فصلنامه نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب
فصلنامه نگاه نو 2322-5947 زمستان 1399 دکتر علی میرزایی
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نگره 1735-4560 پاییز 1399 دانشگاه شاهد
فصلنامه نماد گلستان 2008-3203 بهار و تابستان 1398 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
ماهنامه نمایش 1735-0190 اسفند 1399 انجمن هنرهای نمایشی ایران
نشریه نمایش شناخت زمستان 1399 نظر احمدی تنگانی
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
ماهنامه نهاده خرداد 1385 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه نهال و بذر 1387 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نشریه نوآفرین رشد بهار و تابستان 1399 رضا پاینده
ماهنامه نوآور 1735-2673 فروردین 1400 شیوا شبیری
|
 • ماهنامه فرهنگی, سیاسی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: ابومحمد مرتضوی
  مدیر مسئول: محمدرضا ابوالحسنی
  سردبیر: بهمن امام
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (مهر 1383)
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال