فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۱۰۱ تا ۱۱۱ از ۱۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران ?2676-6256 زمستان 1397 انجمن علمی مدیریت دولتی ایران
فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی 2228-6853 زمستان1398 انجمن مطالعات راهبردی
فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 2251-8029 تابستان 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری 2322-3294 بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند 1735-112x بهار 1399 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه مطالعات منابع انسانی تابستان 1399 دانشکده علوم و فنون هوایی شهید ستاری
فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 2588-624X بهار 1399 مهندس جواد دلجوی شهیر
نشریه مطالعات کمی در مدیریت تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فصلنامه منابع انسانی ناجا 2008-904x زمستان 1398 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
مجله نظارت و بازرسی 2383-4463 زمستان 1398 بازرسی کل ناجا
نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه یزد
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال