فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Behavioral Sciences 2322-1194 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Health Psychology 2588-4204 Winter-Spring 2019 دانشگاه پیام نور
Psychology 2008-1251 2019 انجمن روانشناسی ایران
ایده های نوین روانشناسی 2588-3356 بهار 1398 دکتر بهزاد شوقی
پژوهش در سلامت روانشناختی 2008-0166 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش نامه روانشناسی مثبت 2476-4248 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های روان شناختی در مدیریت 2476-4833 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه حضرت معصومه
پژوهش های روان شناسی اجتماعی 2251-8002 زمستان 1398 انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
پژوهش های روان شناسی اسلامی بهار و تابستان 1398
پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 2251-6352 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های مشاوره 2008-1634 زمستان 1398 انجمن مشاوره ایران
پژوهش های نوین روانشناختی 2322-3340 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های کاربردی در مشاوره 2676-5322 تابستان 1398 دکتر جعفر ثمری صفا
پژوهش های کاربردی روانشناختی 2251-8126 زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهشهای روان شناختی 1019-9616 بهار و تابستان 1398 دکتر رضا زمانی
پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش 2588-7513 اسفند 1398
تازه های علوم شناختی 1561-4174 پاییز 1398 موسسه آموزش عالی علوم شناختی
خانواده پژوهی 1735-8442 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خانواده و پژوهش زمستان 1398 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
|
 • pISSN: 2322-1194 eISSN: 2676-2900
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی فتحی آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-1251
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا زمانی
  سردبیر: دکتر حسین شکرکن
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، 2019)
 • pISSN: 2008-1634
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مشاوره ایران
  مدیر مسئول: دکتر رحمت الله نورانی پور
  سردبیر: دکتر کیومرث فرحبخش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال