فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی 2228-7078 پاییز 1399 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 2476-5872 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 2538-2276 پاییز 1398 وزارت نیرو
فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت 2717-1361 تابستان 1399 دکتر حسین عزیزی نژاد
فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی 1735-9570 بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام 2676-6094 بهار 1399 آزیتا اسدی
فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 2228-5067 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله پژوهش های مدیریت عمومی 2008-2959 بهار 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی 8254-8002 تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 2228-6977 بهار 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری 2676-6310 تابستان 1399 موسسه غیرتجاری آسو سیستم آرمون
نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 2476-6291 زمستان 1398 انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
فصلنامه پژوهشگر (مدیریت) 1735-7527 زمستان 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 بهار 1399 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
پژوهشنامه بیمه 2251-7723 پاییز 1398 پژوهشکده بیمه
پژوهشنامه مدیریت اجرایی 2008-6237 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع 2717-1353 تابستان 1399 دکتر حسین عزیزی نژاد
فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه تحول اداری بهار 1399 سازمان اداری و استخدامی کشور
فصلنامه توسعه سازمانی پلیس 2008-2096 پاییز 1397 مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
|
 • pISSN: 1735-0794
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوی
  سردبیر: دکتر مهدی تقوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال