فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مدیریت

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۹۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی 2228-7078 بهار 1398 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی 2476-5872 پاییز 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 2538-2276 بهار 1398 وزارت نیرو
پژوهش های مدیریت انتظامی 1735-9570 تابستان 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
پژوهش های مدیریت راهبردی 2228-5067 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهش های مدیریت عمومی 2008-2959 بهار 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های مدیریت منابع انسانی 8254-8002 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 2228-6977 پاییز 1397 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های نوین در تصمیم گیری 2476-6291 تابستان 1398 انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
پژوهشگر (مدیریت) 1735-7527 زمستان 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
پژوهشنامه بازرگانی 1735-0794 بهار 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
پژوهشنامه بیمه 2251-7723 بهار 1398 پژوهشکده بیمه
پژوهشنامه مدیریت اجرایی 2008-6237 بهار و تابستان 1397 دانشگاه مازندران
تحقیقات بازاریابی نوین 2228-7744 بهار 1398 دانشگاه اصفهان
توسعه سازمانی پلیس 2008-2096 بهار 1397 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
توسعه علوم انسانی پاییز و زمستان 1397 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1735-9389 بهار 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
توسعه کارآفرینی 2008-2266 بهار 1398 دانشگاه تهران
چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 تابستان 1397 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 بهار 1398 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2228-5067
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری
  سردبیر: دکتر علی اکبر فرهنگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 72 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-2959
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی
  سردبیر: دکتر نورمحمد یعقوبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-7527
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
  مدیر مسئول: دکتر محمدمهدی موحدی
  سردبیر: دکتر حسنعلی آقاجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (زمستان 1393)
 • pISSN: 1735-0794
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوی
  سردبیر: دکتر مهدی تقوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 90 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال