به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه زراعت

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 تابستان 1401 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
نشریه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 تابستان 1402 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه پژوهشهای زراعی ایران 2008-1472 پاییز 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه تحقیقات بذر 2383-2665 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فصلنامه تحقیقات غلات 2252-0163 زمستان 1401 دانشگاه گیلان
مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 2008-7604 پاییز 1402 دانشگاه بیرجند
نشریه تولید گیاهان روغنی 2383-4471 بهار و تابستان 1395 دانشگاه یاسوج
مجله تولید گیاهان زراعی 2008-739X تابستان 1402 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 بهار 1401 دانشگاه صنعتی اصفهان
نشریه تولیدات گیاهی 2588-543X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله چغندر قند 1735-0670 بهار و تابستان 1401 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
نشریه دانش علفهای هرز 1735-3548 پاییز و زمستان 1401 انجمن علوم علف های هرز ایران
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X پاییز و زمستان 1401 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 تابستان 1402 دانشگاه تربت حیدریه
فصلنامه علوم زراعی ایران 5540-1562 زمستان 1401 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجله علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1402 دانشگاه تهران
نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 2383-225X بهار 1402 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2383-2665 eISSN: 2252-0961
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عجم نوروزی
  سردبیر: دکتر افشین سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (زمستان 1401)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال