فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 2345-5403 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
پژوهشنامه ادب حماسی 2322-5793 بهار و تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پژوهشنامه ادب غنایی 2008-5737 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 2251-774X بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه ادبیات داستانی 2345-3036 تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی 1735-4528 تابستان 1387 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی 2345-2498 Autumn-Winter 2019 انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه نقد ادب عربی 2008-7349 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ ادبیات 2008-7349 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
جستارنامه ادبیات تطبیقی بهار و تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
جستارهای زبانی 2322-3081 مهر و آبان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
جستارهای نوین ادبی 2008-7187 بهار 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
دراسات الادب المعاصر 2538-5941 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2008-9023 1397 دانشگاه سمنان
دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2538-4678 1397 دانشگاه شیراز
رخسار زبان 2676-4199 تابستان 1398 مرتضی پرویزی
رشد زبان های خارجی بهار 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
|
 • pISSN: 2676-4199 eISSN: 2676-5098
  فصلنامه به زبان فارسی
  صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
  مدیر مسئول: دکتر یوسف اسماعیل زاده
  سردبیر: دکتر علی تسلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر محمدرضا عنانی سراب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال