فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میان رشته ای

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Multidisciplinary and Interreligious Pure Life 2676-7619 Spring 2021 جامعه المصطفی العالمیه
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Summer and Autumn 2019 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
نشریه آینده پژوهی انقلاب اسلامی 2717-3674 زمستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری 2345-2439 تابستان 1400 شهرداری تهران
نشریه پژوهش های بین رشته ای ادبی 2676-6566 بهار و تابستان 1400 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه رسانه بین الملل 2538-3825 پاییز و زمستان 1399 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مجله پویش در آموزش علوم پایه 2645-3649 تابستان 1400 دانشگاه فرهنگیان
نشریه تحقیقات بنیادین علوم انسانی 2476-745x بهار 1400 دکتر عطاءالله رفیعی آتانی
ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی 2588-6967 مرداد 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
نشریه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی 2676-525X پاییز و زمستان 1399 دانشگاه شاهد
نشریه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری 2717-1345 تابستان 1400 الهام قیاسی
|
 • eISSN: 2676-7619
  فصلنامه مطالعات تطبیقی ادیان ابراهیمی در حوزه دین و زندگی به زبان فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، آذری
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر محسن قنبری آلانق
  سردبیر: محسن ملک افضلی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (Spring 2021)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال