به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۸۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 بهار و تابستان 1401 میثم داوودآبادی فراهانی
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 بهار 1402 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه شهر پایدار 2476-6631 تابستان 1401 انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
نشریه شهر نوین اسلامی بهار و پاییز 1400 دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز
نشریه علوم جغرافیایی 1735-7977 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه علوم و فنون مرزی 2538-4090 پاییز 1401 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه فضای جغرافیایی 1735-322X زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
نشریه فضای گردشگری 2251-8827 پاییز 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
نشریه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید بهار و تابستان 1401 دکتر مهراب هداوند میرزایی
نشریه گردشگری فرهنگ زمستان 1401 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مجله مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 بهار 1402 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجله مدیریت مخاطرات محیطی 2423-415X زمستان 1401 دانشگاه تهران
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2538-5968 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نشریه مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان 2821-0530 بهار و تابستان 1401 انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و روستایی بهار و تابستان 1401 دانشگاه زابل
نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای زمستان 1401 دکتر سعید ملکی
فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 2228-7167 زمستان 1401 دانشگاه حکیم سبزواری
نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی 2717-2325 تابستان 1401 دانشگاه لرستان
نشریه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی زمستان 1401 دانشگاه گیلان
نشریه مطالعات محیط انسان ساخت بهار و تابستان 1401 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
|
 • فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سید امیر منصوری
  سردبیر: دکتر وحید حیدر نتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1401)
 • pISSN: 2676-4377
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر حسین نگارش
  سردبیر: دکتر محمود خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال