فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ت)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تاریخ شفاهی پاییز و زمستان 1396 پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ معاصر ایران پاییز 1391 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تازه های آمار بهار 1387 مرکز آمار ایران
تازه های اقتصاد اسفند 1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تازه های انرژی 2008-4137 1394 مهندس امین فغفوری آذر
تازه های ترافیک زمستان 1383 سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
تازه های تندرستی مغز و اعصاب و سر و صورت آذر و دی 1388 دکتر سعید شاه بیگی
تازه های جهان بیمه 1735-6563 مرداد 1390 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تازه های دام و طیور و آبزیان 1735-1561 فروردین و اردیبهشت 1398 دکتر شعبانعلی کوهستانی
تازه های رواندرمانی 1028-4117 1397 دکتر محمدمهدی خدیوی زند
تازه های ساختمان و مسکن پاییز و زمستان 1386 وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
تازه های علوم اعصاب تابستان 1387 دکتر محمدتقی جغتایی
تازه های فضای مجازی آذر 1395 مهندس سیما غفارزاده
تازه های کشاورزی اسفند 1391 دکتر قاسم محمدی
تازه های کنترل مهر و آبان 1395 محمدحسن موحدی
تاسیسات بهداشتی 2251-6778 دی 1398 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
تاملات رشد بهار و تابستان 1398 دکتر سیدمجتبی امامی
تبلیغات بازرگانی 2383-109x اسفند 1398 فرناز صابری
تبیان مهر 1398 سیدمحمد حسینی شاهرودی
تجارت الکترونیکی و رایانه 1322-1127 تیر 1398 سیدعلیرضا درخشان
|
 • دوفصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: محمدجواد مرادی نیا
  سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1396)
 • فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  مدیر مسئول: محمدحسین طارمی
  سردبیر: موسی فقیه حقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (پاییز 1391)
 • فصلنامه آمارهای اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی
  صاحب امتیاز: مرکز آمار ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا نواب پور
  سردبیر: محمد مدد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (بهار 1387)
 • فصلنامه اقتصادی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی دیواندری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 159 (اسفند 1398)
 • pISSN: 2008-4137
  ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس امین فغفوری آذر
  سردبیر: سیدعماد حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (1394)
 • فصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
  مدیر مسئول: کامران حاج نصراللهی
  سردبیر: اسفندیار صدیقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (زمستان 1383)
 • pISSN: 1735-6563
  ماهنامه خبری , آموزشی
  صاحب امتیاز: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر نادر مظلومی
  سردبیر: دکتر علیرضا دقیقی اصلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (مرداد 1390)
 • pISSN: 1028-4117
  دوفصلنامه دانشی, پژوهشی و آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمدمهدی خدیوی زند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81-82 (1397)
 • ماهنامه علمی, فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: سیدمحمد حسینی شاهرودی
  مدیر مسئول: حسن منتظری
  سردبیر: سیدمحمدجعفر سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (مهر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال