فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف 0)

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
۱۵ خرداد زمستان 1397 حجت الاسلام دکتر سیدحمید روحانی
۲A مجله معماری و هنر 1735-5192 Autumn 2018 احمد زهادی
۷ دانگ بهمن 1397 محبوبه رضایی موید
|
  • ماهنامه
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محبوبه رضایی موید
    سردبیر: شورای سردبیری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (بهمن 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال