فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف م)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماشین 1024-4359 آذر 1398 سیدفخرالدین شبیری
ماهور 1561-1469 تابستان 1398 موسسه فرهنگی، هنری ماهور
مبدا نقش اسفند 1391 مجید خسروی
مبدل گرمایی 1735-7969 تیر 1398 مهندس خشایار شکیبی
مبلغان آبان و آذر 1398 معاونت بلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه اداره کل فرهنگی،هنر و رسانه
مترجم تابستان 1397 دکتر علی خزاعی فر
مجله کشاورزی 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
محدث پاییز 1397 موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث
محصول فروردین و اردیبهشت 1388 مجید نهاوندی
محفل پاییز 1393 حوزه علمیه استان تهران
محیط و توسعه زمستان 1387 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مدارس کارآمد سال تحصیلی 89-88 موسسه توسعه مدارس کارآمد
مدت فروردین و اردیبهشت 1397 دانشگاه تهران
مدیر ساز زمستان 1384 سازمان مدیریت صنعتی
مدیران و روسا اردیبهشت 1390 شرکت پیام نوین مدیریت
مدیریت 1023-7445 بهمن و اسفند 1397 انجمن مدیریت ایران
مدیریت آب 2008-7896 پاییز 1394 داریوش مختاری
مدیریت اجرایی تابستان 1392 شهرام شیرکوند
مدیریت ارتباطات آبان 1398 موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل
مدیریت انرژی دی 1393 موسسه دانش و نوآوری کیا
|
 • pISSN: 1024-4359
  ماهنامه
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سیدفخرالدین شبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 439 (آذر 1398)
 • pISSN: 1561-1469
  فصلنامه موسیقی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، هنری ماهور
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد موسوی
  سردبیر: دکتر ساسان فاطمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (تابستان 1398)
 • ماهنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: معاونت بلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه اداره کل فرهنگی،هنر و رسانه
  مدیر مسئول: محمدحسن نبوی
  سردبیر: محمدعلی قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 245 (آبان و آذر 1398)
 • فصلنامه اطلاع رسانی و خبری
  صاحب امتیاز: موسسه علمی، فرهنگی دارالحدیث
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی نیا
  سردبیر: حسین پورشریف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (پاییز 1397)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: حوزه علمیه استان تهران
  مدیر مسئول: حجت الاسلام جعفر سماوات
  سردبیر: حسین زحمتکش زنجانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (پاییز 1393)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم فرخنده
  سردبیر: دکتر مهرداد نظریها
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1387)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت صنعتی
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی عمادزاده
  سردبیر: دکتر خدایار ابیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (زمستان 1384)
 • pISSN: 1023-7445
  دوماهنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران
  مدیر مسئول: مهندس پرویز بیات
  سردبیر: حمید مستخدمین حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 201 (بهمن و اسفند 1397)
 • ماهنامه تحلیلی, آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی دایره رنگی ایده آل
  مدیر مسئول: امیرعباس تقی پور
  سردبیر: امیر لعلی، سمیرا رستگارپور، علی ورامینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 114 (آبان 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه دانش و نوآوری کیا
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس علی اکبر سعیدی کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (دی 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال