فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زیست فناوری میکروبی 2008-5591 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سلامت و روان شناسی 2322-3731 پاییز 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عصر ارتباطات پاییز 1391 انجمن علمی ارتباطات
علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علوم به زراعی گیاهی 1735-4552 پاییز 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علوم و تکنولوژی نساجی بهار و تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال