فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات تخصصی دانشگاه پیام نور

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اسلام، سیاست و ساختار بین الملل تابستان 1389 دانشگاه پیام نور
اندیشه سیاسی اسلام پاییز 1390 دانشگاه پیام نور
بررسی های حقوق بین الملل بهار 1391 دانشگاه پیام نور
پیام نور تابستان 1389 دانشگاه پیام نور
پیک نور (علوم انسانی) 1735-1405 زمستان 1390 دانشگاه پیام نور
|
  • فصلنامه علوم اسلامی
    صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
    مدیر مسئول: دانشگاه پیام نور
    سردبیر: دکتر عابدین مومنی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (تابستان 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال